ANALYTICKÉ PROJEKTY

V těchto projektech je analyzován kontrétní problém, na kterém jsme se domluvili se zadavetelem. V rámci projektu jsou stanoveny jakési kontrolní dny, což jsou setkání, na kterých zadavatele seznamujeme s provedenými rozhovory, pozorováním, analýzou dokumentů a předkládáme prvotní výsledky analýzy s následnou osnovou textu a dalšími postupy. Výsledkem je především text a prezentace pro zadavatele.

Předkládáme zde některé texty celé, jiné zčásti. Výsledné texty jsou odlišné mírou zpracování problému, odborným zakotvením i množstvím použitých dat k analýze, protože míru hloubky zpracování ovliňuje čas, finance a účel textu.

2019

Případové studie sociálních problémů pro komunitní plánování.

Zadavatel: Centrum pro komunitní práci Západní Čechy.

2018

Louka za školou

Revitalizace veřejného prostranství v panelovém sídlišti.

Zadavatel: Městský obvod Plzeň 1 a Pěstuj prostor.

2018

Analýza on-line jednání uživatelů internetové poradny streetwork online

(dále jen SWOL) s ohledem na sociálně problematické jevy.

Zadavatel: Česká asociace streetworku.

2017

Kulturní jednání mládeže a jeho veřejná podpora v Plzni.

Zadavatel: MgA. Šárka Havlíčková, součást přípravy Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030.

2017

Analýza veřejného prostoru v městech Most (park střed) a Ostrava–Poruba  (Zámecký park).

Zadavatel: Nadace Proměny Karla Komárka.

2016

Dostupnost, potřeba a kvalita sociálních služeb.

Zadavatel: Agentura pro sociální začleňování.

2016

Analýza potřeb uživatelů drog ve výkonu trestu odnětí svobody.

Zadavatel: Vězeňská služba ČR, realizátor Klinika adiktologie UK, výzkumný tým Mgr. Ida Kaiserová, PhD. a Mgr. Petr Matoušek.

(Tento výzkum považujeme za iniciační pro vznik MAKAI-atelier, proto jej zde uveřejňujeme).

2015

Evaluace v lokálních partnerstvích v lokalitách Teplá/Toužim.

Zadavatel: Úřad vlády České republiky, Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura).

MAKAI atelier, s.r.o.
nám. Míru 10,
Plzeň 301 00

IČO: 05693888
DIČ: CZ05693888

info@makai-atelier.cz
ida.kaiserova@makai-atelier.cz
petr.matousek@makai-atelier.cz

© 2019 MAKAI-atelier