2015

Evaluace v Lokálních partnerstvích v lokalitách Teplá/Toužim

Zadavatel: Úřad vlády České republiky, Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura).

Zadáním této studie byla evaluace adekvátnosti sociálních (integračních) politik ve dvou západočeských lokalitách Teplá a Toužim. Naším úkolem bylo zjistit, zda odpovídají potřebám lidí ohrožených sociálním vyloučením a také vyhodnotit udržitelnost a efektivitu struktur sociálního začleňování v obci, včetně působení Agentury pro sociální začlěňování (dále ASZ). ASZ zde v souladu se svou tehdy používanou metodikou participativním způsobem založila síť lokálního partnerství, které spoluurčovalo podobu možných nástrojů a řešení místních problémů sociálního vyloučení. Navzdory uplatněným principům participace a transparentního jednání se nepodařilo získat pro podporu navržených projektů místní neformální elity. Ty začaly působit na veřejné mínění a v místních referendech, postupně v obou městech, došlo k odmítnutí schválených záměrů výstavby komunitních center napomáhajících inkluzi v analyzovaných obcích.

Celý text je dostupný na stránkách agentury pro sociální začleňování. ZDE

zobrazit vice