2017

Analýza participačního procesu
Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na období 2020–2030

Zadavatel: MgA. Šárka Havlíčková, součást přípravy Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030.

V rámci projektu Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na období 2020–2030 proběhl participační proces, ve kterém se uskutečnila setkávání různých aktérů/subjektů ve dvou skupinách – Garanční a Pracovní. Těmto setkáním předcházelo Kulturní fórum. Druhé Kulturní fórum se odehrálo po skončení participačního procesu Pracovní a Garanční skupiny. Byly zde prezentovány veřejnosti hlavní vize a události z obou skupin. Výsledkem procesu byl přijatý Program rozvoje kultury ve městě Plzeň na období 2020–2030.

Naším cílem bylo analyzovat hlavní témata participativního procesu, jeho potenciál, jeho problémy.

METODA

Analýza participačního procesu

Analýza participačního procesu je metodologicky zakotvena v zúčastněném pozorování, kdy působíme jako pozorovatelé procesu jednání. Z těchto jednání, která jsou moderována i svolávána někým jiným než námi (naším zadavatelem), pořizujeme zápisky, které jsou následně analyzovány a prezentovány zadavateli. Následuje společná diskuze nad dalším postupem procesu participace. Výsledkem je i jakýsi souhrnný, metodický text, který shrnuje základní body procesu, neuralgické body a role aktérů.