O NÁS

Ida Kaiserová

Mgr, PhD. Vystudovala sociologii na FSV UK v Praze, v letech 1998–2007 se zabývala pedagogickou činností na katedře antropologie při FF ZČU. Od roku 2009 spolupracovala s kreativním týmem Plzeň 2015, ve kterém se zabývala národnostními menšinami a komunitním rozvojem. Od roku 2010 pracovala v neziskové organizaci Centrum pro komunitní práci v Plzni mimo jiné na výzkumu českého pohraničí. Působí i v Úterském občanském sdružení BART.

Petr Matoušek

Mgr. Vystudoval bakalářský obor sociální práce (PF ZČU) a magisterský obor sociologie (FSV UK). Působil v neziskovém sektoru (spolek Ulice-Plzeň), univerzitním prostoru (katedra sociální práce FSE UJEP). V současné době kromě MAKAI atelier působí též jako pedagog na Klinice adiktologie UK a jako terapeut a lektor.

MAKAI atelier, s.r.o.
nám. Míru 10,
Plzeň 301 00

IČO: 05693888
DIČ: CZ05693888

info@makai-atelier.cz
ida.kaiserova@makai-atelier.cz
petr.matousek@makai-atelier.cz

© 2019 MAKAI-atelier