PARTICIPATIVNÍ PROCESY

Participace je proces, který umožňuje lidem, skupinám, odborníkům podílet se na rozhodnutích, které obvykle rozhodují politici sami. Participace je tak proces, který na jednu stranu odnímá z politiků celkovou tíži rozhodnutí a na druhou stranu zplnomocňuje další skupiny podílet se na těchto rozhodnutích. Toto zplnomocnění a účast na rozhodování zároveň vede aktéry k odpovědnosti a důvěře. Výsledné rozhodnutí je tak založené na vzájemné dohodě co nejširšího spektra aktérů.

Participace je proces, který zahrnuje:

  • Vyjednávání s politiky a dohodu o míře zapojení jiných lidí a skupin do procesu rozhodování
  • Plán participace založený na analýze situace
  • Zplnomocňování lidí, kteří nemají informace: o cílech, itineráři procesu a hranicích rozhodování
  • Vlastní participativní proces
  • Rozhodnutí, obsah a jeho zveřejnění
  • Evaluace procesu

V různých projektech je naše role odlišná. Někdy působíme jako analytici a evaluátoři, někdy jako mediátoři sporných bodů, někdy jako průvodci a moderátoři procesem. V každé roli ale potřebujeme být seznámeni s celým procesem participace.

Metody pro nás neznamenají dogmatické normy, které musí být vždy uplatněny, ale v souvislosti s cíli projektu, dohodami s aktéry, potřebami zadavatele, je vždy participační proces rámován trsem metod, které nejlépe odpovídají danému projektu. Proto je součástí našeho participativního přístupu i stálá reflexe a evaluace procesu, flexibilita ke změnám, které s sebou práce s veřejností i klíčovými aktéry přináší.

2018/2019

Program Parky

Zadavatel: Nadace Proměny Karla Komárka.

2018

Louka za školou

Zadavatel: Městský obvod Plzeň 1 a Pěstuj prostor.

2017

Analýza participačního procesu

Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na období 2020–2030.

Zadavatel: MgA. Šárka Havlíčková, součást přípravy Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030.

2017

Reflektující tým v jednáních o stanici metra D.

Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

2016

Roudnice nad Labem

Dostupnost, potřeba a kvalita sociálních služeb.

Zadavatel: Úřad vlády České republiky, Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura).

2015

Jiráskovo náměstí

Společně s Pěstuj prostor.

MAKAI atelier, s.r.o.
nám. Míru 10,
Plzeň 301 00

IČO: 05693888
DIČ: CZ05693888

info@makai-atelier.cz
ida.kaiserova@makai-atelier.cz
petr.matousek@makai-atelier.cz

© 2019 MAKAI-atelier