Analýza prostoru v Mostu a Ostravě

2017 Analýza veřejného prostoru v městech Most (park střed) a Ostrava-Poruba  (Zámecký park). Zadavatel: Nadace Proměny Karla Komárka. Základním cílem projektu bylo analyzovat souvislosti veřejných prostor v obou lokalitách, jejich správu, využití, paměť a potenciál...

Kulturní jednání mládeže v Plzni

2017 Kulturní jednání mládeže a jeho veřejná podpora v Plzni Zadavatel: MgA. Šárka Havlíčková, součást přípravy Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030. Zadáním této studie bylo popsat nejčastější podobu trávení volného času různými skupinami...

Dostupnost, potřeba a kvalita sociálních služeb

2016 Dostupnost, potřeba a kvalita sociálních služeb.  Zadavatel: Agentura pro sociální začleňování. Cílem tohoto výzkumu je zmapovat dostupnost, potřebnost a zhodnotit kvalitu sociálních služeb (se zaměřením na sociální služby směřující k sociálnímu...

Program Parky

2018, 2019 Program Parky Zadavatel: Nadace Proměny Karla Komárka. Reflektující tým pro analýzu procesu revitalizace parků a veřejných prostorů ve vybraných městech ČR (Most, Ostrava-Poruba, Plzeň). Interaktivní setkávání s týmem, který ve vybraných městech řešil...

Louka za školou

2018 Louka za školou  Zadavatel: Městský obvod Plzeň 1 a Pěstuj prostor. Na tomto projektu jsme spolupracovali s vedením prvního plzeňského obvodu a spolkem Pěstuj prostor. Jeho předmětem byla sociologická analýza prostoru jednoho z plzeňských sídlištních...