2018, 2019

Program Parky

Zadavatel: Nadace Proměny Karla Komárka.

Reflektující tým pro analýzu procesu revitalizace parků a veřejných prostorů ve vybraných městech ČR (Most, Ostrava-Poruba, Plzeň). Interaktivní setkávání s týmem, který ve vybraných městech řešil revitalizaci parků. Součástí jejich práce byla realizace projektu revitalizace v úzké spolupráci mezi samosprávou, veřejností a odborníky. V rámci tohoto projektu jsme pracovali metodou zúčastněného pozorování různých akcí, participativních setkání, analýzou dokumentů o proběhlých dílčích částech projektu, tematizovaných dialogických setkání s týmem a workshopem pro širší tým Nadace Proměny. Základním cílem bylo tematizovat postupy, které v rámci procesu byly používány, pojmenovat role jednotlivých aktérů, kategorizovat jednotlivé kroky do společných etap procesu. 

METODA

Reflektující tým 

Reflektující tým má svůj původ v psychoterapeutické praxi, kdy v rámci terapeutického procesu si terapeut přizve kolegy sledující jeho práci, kteří následně působí jako jeho rádci. Práce reflektujícího týmu se rozšířila i do jiných oblastí. V našem pojetí jde o otevřený dialog mezi zadavatelem a námi založený na sociologické analýze. Zadavatel má projekt, který je rozsáhlý, má mnoho etap, je dlouhodobý. Naším úkolem je sledovat a analyzovat průběh tohoto projektu, analyzovat strategie v jednotlivých etapách a jednotlivých aktérů projektu. Analyzujeme sociální aktéry procesu především s ohledem na jejich roli, hierarchii, strukturu, komunikaci v daném procesu a pomáháme tím zadavateli v kvalitním řešení projektu jak v jednotlivých fázích, tak i v celém projektu. Nevzniká následný text, ale pravidelné konzultace, které reflektují postupy procesu a v otevřeném dialogu mezi zadavatelem a námi vzniká návrh postupů pro další etapy projektu. Jedná se tedy o otevřený dialog mezi zadavatelem a námi, ve kterém je základním kritériem spolupráce důvěra.