2016

Roudnice nad Labem

Dostupnost, potřeba a kvalita sociálních služeb

Zadavatel: Úřad vlády České republiky, Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura).

Tento projekt vznikl na základě výzkumného šetření v Roudnici nad Labem věnovanému tématu „Dostupnost, potřeba a kvalita sociálních služeb” v období listopad – prosinec 2016. Zadáním tohoto šetření bylo navrhnout a uskutečnit kroky, které by usnadnily vyjednávání o podpoře sociálních služeb v místním zastupitelstvu. Veřejná finanční podpora sociálních služeb se uskutečňuje skrze státní (respektive krajský) a obecní rozpočet. Základním problémem, který byl zadavatelem i oslovenými aktéry v lokalitě zmiňován, je nastavení systému financování sociálních služeb na místní úrovni - to znamená městem Roudnice nad Labem. Tento systém podléhá častým změnám, které zvyšují nejistotu prostředí fungování sociálních služeb. A to nejen v obdobích roční periodicity, jak je tomu zvykem, ale i v průběhu roku. Způsob a podmínky financování systému sociálních služeb na místní úrovni jsou pro sociální služby klíčovou složkou provozování sociálních služeb, protože bez podpory na místní úrovni nemohou být spolufinancovány z dalších úrovní - krajské a státní. Na základě analýzy dokumentů a rozhovorů s jednotlivými aktéry jsme navrhli postup vyjednávání a uskutečnili společné setkání zastupitelů, úředníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb. Zpracovali jsme plán dialogu mezi všemi aktéry, zprostředkovali úvodní schůzku, kterou jsme i moderovali. 

Celý text je zveřejněný na stránkách zadavatele:

prohlédnout

METODA

Dialog mezi aktéry o neuralgických bodech a jeho moderace.

Jedná se o tematickou otevřenou diskuzi nad zjištěními sociologického šetření se zúčastněnými aktéry. Má několik částí. V první jednáme s každým aktérem separátně a seznamujeme jej se zjištěními získanými z analýzy. Zároveň společně s nimi zpracováváme návrh dalšího postupu nad každým neuralgickým bodem, který obsahuje časový harmonogram a seznam aktérů. Řešení neuralgických bodů je založeno na otevřeném dialogu mezi aktéry, kterých se tento bod týká. Může jít o zástupce samosprávy, úředníky, odborníky. Dialog je multioborový, je založen na hledání společného řešení. Naší rolí je moderace takového postupu, jeho reflexe a analýza procesu.