2018

Louka za školou – revitalizace veřejného prostranství v panelovém sídlišti

Zadavatel: Městský obvod Plzeň 1 a Pěstuj prostor.

Na tomto projektu jsme spolupracovali s vedením prvního plzeňského obvodu a spolkem Pěstuj prostor. Jeho předmětem byla sociologická analýza prostoru jednoho z plzeňských sídlištních vnitrobloků a příprava a realizace participativního setkání s jeho obyvateli. Cílem těchto aktivit bylo posoudit architektonické a sociální možnosti řešeného území vnitrobloku z hlediska jeho následného rozvoje, zapojit do příprav projektu veřejnost, zjistit její zkušenost s užíváním území a její preference a podněty k budoucímu rozvoji území. Zadání vyplynulo z politiky Městského obvodu Plzeň 1, který se chce věnovat zlepšení vzhledu a užitných vlastností plochy ve vnitrobloku Hodonínská / Sedlecká / Brněnská, který se nachází na sídlišti Vinice.

Ze sociologického průzkumu vyplynulo, že území vnitrobloku lze rozdělit na tři vzájemně odlišně fungující části (tj. oblasti s odlišným sociálním charakterem a návazně i navrhovaným řešením). Za prvé na území „louky“ – nezastavěné zatravněné plochy o velikosti cca 11 tis. m². Za druhé na území „promenády“ nacházející se podél panelového domu v Hodonínské ulici, který navazuje na dětské hřiště a následně na zelenou plochu. Třetím tématem pak jsou „partery“ v tomto území a jejich využití, které s sebou v podobě večerek přináší různá sociální tření.

zobrazit vice