VZDĚLÁVÁNÍ

Máme za sebou mnoho zkušeností s akademickým prostorem, diskuzemi s veřejností i odborníky, s participativními setkáními a tak nám přišlo škoda se o ně nepodělit. Naše kurzy nejsou frontální výukou, kde si zavaříte propisku, ale setkáním, dialogem, přemýšlením. Zkušenost se nejlépe získává zkušeností, takže pracujeme s modelovými i konkrétními situacemi, které si frekventanti našich kurzů přinesou ze své praxe.

Kurzy jsou zaměřeny na odborníky, politiky i poučené laiky. Rádi pracujeme s rozmanitým kolektivem.
Kromě níže vypsaných kurzů je možné připravit kurz na Vámi zadané téma.

Portfolio kurzů 2019, které reflektuje převažující cílovou skupinu:

Starostové
a tajemníci obcí:

Komunitní projekty
jak a proč

---

Nebojte se participace

Sociální
pracovníci obcí:

Sociální pracovník na dvojkové/trojkové obci

---

Depistáž - analýza a plán sociální práce na malé obci

---

Dilemata a etika sociální práce na malé obci

---

Komunitní plánování sociálních služeb

Sociální pracovníci neziskových organizací:

Spolupráce se sociálním pracovníkem na úřadě malé obce

---

Zavádění sociální služby na malé obci (dvojkové či trojkové)

---

Komunitní plánování sociálních služeb

Kurzy jsou jednodenní,
v rozsahu 8 hodin.

Cena kurzu veřejného:
1 800 Kč kapacita 15 lidí.

Cena kurzu pro organizaci:
dohodou

V současné době probíhá akreditační proces kurzů na MPSV.
Poté budou zveřejněny anotace i podrobné osnovy kurzů. Pokud máte o nějaký kurz zájem, napište.

MAKAI atelier, s.r.o.
nám. Míru 10,
Plzeň 301 00

IČO: 05693888
DIČ: CZ05693888

info@makai-atelier.cz
ida.kaiserova@makai-atelier.cz
petr.matousek@makai-atelier.cz

© 2019 MAKAI-atelier