2017

Reflektující tým v jednáních o stanici metra D

Zadavatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Zadáním naší práce byla konzultace postupů složitého jednání mezi účastníky dotčenými výstavbou stanice metra D. Obsahem jednání bylo koordinované využití pozemků ležících pod jednou z plánovaných stanic Metra D. Vlastníci těchto pozemků nebyli v minulosti spokojeni s postupem města Prahy a jeho organizace zodpovědné za výstavbu metra (Dopravní podnik hl. m. Prahy) ve věci dohody o využití těchto pozemků a vyvolali soudní spor o zpracování Územního plánu v místě dotčených pozemků. Soud jim vyhověl a město Praha tak muselo s vlastníky usednout ke společnému stolu a pokusit se vyjednat nový, vzájemně uspokojivý způsob využití pozemků k výstavbě metra a jeho stanice. Účastnili jsem se jednání mezi vlastníky pozemků, developery, investory, politiky, řediteli příspěvkových organizací atd. v roli reflektujícího týmu.

Jeho úkolem je proběhlá jednání reflektovat, a připravovat a spolunavrhovat strategie pro další postup moderátorovi procesu, kterým byl Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Součástí naší metody bylo nejenom zúčastněné pozorování na jednáních, ale i mediální analýza procesu stavby metra D v tomto území a rozhovory se zúčastněnými aktéry. 

METODA

Reflektující tým 

Reflektující tým má svůj původ v psychoterapeutické praxi, v rámci terapeutického procesu si zde terapeut přizve kolegy sledující jeho práci, kteří následně působí jako jeho rádci. Práce reflektujícího týmu se rozšířila i do jiných oblastí. V našem pojetí jde o otevřený dialog mezi zadavatelem a námi, založený na sociologické analýze. Zadavatel má projekt, který je rozsáhlý, má mnoho etap, je dlouhodobý. Naším úkolem je sledovat a analyzovat průběh tohoto projektu, analyzovat strategie jednotlivých aktérů projektu, v každé z etap. Analyzujeme sociální aktéry procesu především s ohledem na jejich roli, hierarchii, strukturu, komunikaci v daném procesu a pomáháme tím zadavateli v kvalitním řešení projektu jak v jednotlivých fázích, tak i v celém projektu. Nevzniká následný text, ale pravidelné konzultace, které reflektují postupy procesu a v otevřeném dialogu mezi zadavatelem a námi vzniká návrh postupů pro další etapy projektu. Jedná se tedy o otevřený dialog mezi zadavatelem a námi, ve kterém je základním kritériem spolupráce a důvěra.