2016

Dostupnost, potřeba a kvalita sociálních služeb. 

Zadavatel: Agentura pro sociální začleňování.

Cílem tohoto výzkumu je zmapovat dostupnost, potřebnost a zhodnotit kvalitu sociálních služeb (se zaměřením na sociální služby směřující k sociálnímu začleňování v Roudnici nad Labem, Straškově – Vodochodech a Ředhošti), případně navrhnout možná zlepšení. Výzkum vychází z potřeb a požadavků zástupců města a sociálních organizací v dané lokalitě. Veřejná finanční podpora sociálních služeb se uskutečňuje skrze státní (respektive krajský) a obecní rozpočet. V Ústeckém kraji, kde se město Roudnice nachází, vyžaduje krajská správa alespoň osmiprocentní spoluúčast obcí na financování sociálních služeb. Zastupitelé se však v systému sociálních služeb neorientují a osvěta na tomto poli je obtížná, sociální politika nepatří mezi atraktivní témata lokální politiky. Na základě analýzy dokumentů a rozhovorů s jednotlivými aktéry jsme navrhli postup vyjednávání a analyzovali neuralgické body komunitního plánování sociálních služeb.

zobrazit vice