2015

Jiráskovo náměstí

společně s Pěstuj prostor

V roce 2015 projektový tým tvořený městským obvodem, spolkem Pěstuj prostor, Klášterem dominikánů Plzeň Masarykovou základní školou, ve spolupráci s žáky a pedagogy CírkevníhoSportovního gymnázia a neposledně s širokou veřejností, připravil nový participativní „projektový záměr“. Ten přihlásil do soutěže o grant Nadace Proměny Karla Komárka, kde uspěl v konkurenci 33 měst v České republice. Plzeň tak získala 25 milionů korun na rekonstrukci náměstí, další prostředky schválilo zastupitelstvo města Plzně. Celková investice by měla být ve výši 110 milionů korun.

METODY

Participační spolupráce s veřejností

Jedním z cílů projektu bylo pokusit se navázat dlouhodobější spolupráci s širokou veřejností. K nastavení bližšího kontaktu jsme využili celou škálu nástrojů — dotazníkové šetření (352 zodpovězených dotazníků), úvodní plánovací besedy nad „prázdným papírem“, setkání s firmami, podnikateli a zástupci neziskových organizací. Zároveň samotný iniciační tým projektu formovalo vedle Městského obvodu Plzeň 2 — Slovany a města Plzně několik významných „stakeholderů“ (institucí) sídlících přímo v prostoru náměstí – Klášter dominikánů Plzeň, Masarykova základní škola – či spolek Pěstuj prostor věnující se participaci v širší oblasti a měřítku. Od začátku také na projektu spolupracovali žáci a učitelé dalších místních škol — Církevního gymnázia, Sportovního gymnázia, 13. ZŠ Plzeň. 

Výsledky z participačního procesu byly prezentovány architektům, kteří se účastnili architektonické soutěže - formou komentované vycházky a prezentace.

Metody pro nás neznamenají dogmatické normy, které musí být vždy uplatněny, ale v souvislosti s cíli projektu, dohodami s aktéry je vždy participační proces rámován trsem metod, které nejlépe odpovídají danému projektu.