2017

Kulturní jednání mládeže a jeho veřejná podpora v Plzni

Zadavatel: MgA. Šárka Havlíčková, součást přípravy Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030.

Zadáním této studie bylo popsat nejčastější podobu trávení volného času různými skupinami středoškolských studentů. Studie byla uskutečněna jako součást příprav strategického dokumentu rozvoje kultury ve městě Plzeň na roky 2020–30. 

Základní metodou byly řízené diskuse s třídními kolektivy na několika plzeňských středních školách. Ukázalo se, že se trávení volného času  z velké míry odehrává on-line a schopnost trávit čas mimo sociální sítě vlastním aktivním způsobem je sociálně podmíněna.

zobrazit vice