kultura plzen participace

2017 Analýza participačního procesu Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na období 2020–2030 Zadavatel: MgA. Šárka Havlíčková, součást přípravy Programu rozvoje kultury města Plzně na období 2020–2030. V rámci projektu Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na...

louka za skolou participace

2018 Louka za školou  Zadavatel: Městský obvod Plzeň 1 a Pěstuj prostor. Na tomto projektu jsme spolupracovali s vedením prvního plzeňského obvodu a spolkem Pěstuj prostor.Jeho předmětem byla sociologická analýza prostoru jednoho z plzeňských sídlištních vnitrobloků...

program parky participace

2018, 2019 Program Parky Zadavatel: Nadace Proměny Karla Komárka. Reflektující tým pro analýzu procesu revitalizace parků a veřejných prostorů ve vybraných městech ČR (Most, Ostrava–Poruba, Plzeň). Interaktivní setkávání s týmem, který ve vybraných městech řešil...

evaluace v lokalnich partnerstvich tepla toužim

2015 Evaluace v Lokálních partnerstvích v lokalitách Teplá/Toužim Zadavatel: Úřad vlády České republiky, Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura). Zadáním této studie byla evaluace adekvátnosti sociálních (integračních) politik ve dvou...

analyza potreb uzivatelu ve výkonu trestu

2016 Analýza potřeb uživatelů drog ve výkonu trestu odnětí svobody.  Zadavatel: Vězeňská služba ČR, realizátor Klinika adiktologie UK, výzkumný tým Mgr. Ida Kaiserová, PhD. a Mgr. Petr Matoušek. (Tento výzkum považujeme za iniciační pro vznik MAKAI-atelier, proto jej...