Analýza potřeb ve výkonu trestu

2016 Analýza potřeb uživatelů drog ve výkonu trestu odnětí svobody.  Zadavatel: Vězeňská služba ČR, realizátor Klinika adiktologie UK, výzkumný tým Mgr. Ida Kaiserová, PhD. a Mgr. Petr Matoušek. (Tento výzkum považujeme za iniciační pro vznik MAKAI-atelier, proto jej...

Evaluace v lokálních partnerstvích

2015 Evaluace v Lokálních partnerstvích v lokalitách Teplá/Toužim Zadavatel: Úřad vlády České republiky, Odbor pro sociální začleňování v romských lokalitách (Agentura). Zadáním této studie byla evaluace adekvátnosti sociálních (integračních) politik ve dvou...

Případové studie sociálních problémů

2019 Případové studie sociálních problémů pro komunitní plánování. Zadavatel: Centrum pro komunitní práci Západní Čechy. Centrem pro komunitní práci byly zadány případové studie (v celkovém počtu 4), které byly realizovány jako součást procesu komunitního plánování...

Louka za školou – revitalizace

2018 Louka za školou - revitalizace veřejného prostranství v panelovém sídlišti Zadavatel: Městský obvod Plzeň 1 a Pěstuj prostor. Na tomto projektu jsme spolupracovali s vedením prvního plzeňského obvodu a spolkem Pěstuj prostor. Jeho předmětem byla sociologická...

Analýza on-line jednání uživatelů

2018 Analýza on-line jednání uživatelů internetové poradny streetwork online (dále jen SWOL) s ohledem na sociálně problematické jevy. Zadavatel: Česká asociace streetworku. Zadáním tohoto šetření bylo analyzovat a navrhnout další strategii rozvoje on-line poradny...